Sukken Begravelsesbyrå - et lokalt byrå med generasjoners erfaring.

Det er vondt å miste en som sto oss nær og tiden etterpå kan for mange være preget av føleleser og reaksjoner de aldri har kjent på før. 

Naturlig nok vil det være mange spørsmål som melder seg og midt i alt dette må man allerede i løpet av de første dagene ta stilling til og bestemme mye av innholdet i gravferden som om det skal være en seremoni, når skal i så fall en seremoni finne sted? Skal det være jordbegravelse eller er det ønske om kremasjon og bisettelse? Skal det være en kirkelig seremoni og hva med arv og skifte?

Det er mye å ta stilling til, og for mange kan det føles som mye å sette seg inn i. Stilt ovenfor døden reagerer vi alle forskjellig og noen ganger er også omstendighetene rundt dødsfallet svært vanskelig for de pårørende. Andre ganger er følelsen av lettelse kanskje like sterk som følelsen av sorg.

Uansett kan det være godt å ha et profesjonelt begravelsesbyrå å støtte seg til, som vet hva som er vanlig, hva som er mulig, og som kjenner tradisjonen i ditt distrikt og nærområde. 

Vi har lang erfaring i å bistå etterlatte og kan, i samråd med deg som pårørende, ta hånd om alle praktiske gjøremål ved gravferden.

Kikk gjerne på informasjonsfilmen vår for å finne ut mer om hva vi kan bistå med i forbindelse med planlegging av begravelse.

Velkommen til våre nettsider

Kontakt Oss
x